Projekt

Vi på 4 inclusion har många års erfarenhet av att arbeta med social inkludering, från strategiskt arbete i socioekonomiskt svaga områden till konkreta lösningar i form av projekt eller socialt företagande, där samhällsnytta är målet. Projekt har kommit att bli en viktig del i 4 inclusions arbete för utveckling och förbättring.

Projekt är ett sätt att ta sig an utmaningar som är viktiga för 4 inclusion. Projekt ger oss möjligheten att pröva nya innovativa arbetssätt, metoder och samarbeten, där vi kan att knyta nya värdefulla kontakter med omvärlden. 

Vi på 4 inclusion har många års erfarenhet av att arbeta med social inkludering, från strategiskt arbete i socioekonomiskt svaga områden till konkreta lösningar i form av projekt eller socialt företagande, där samhällsnytta är målet

Pågående projekt

Sömnad

Projektet är tillika ett projekt om sömnad som återvinning. Vi arbetar med lagning av kläder, design och remake.
Finansieras av  Stockholms Stad (Rinkeby Kista stadsdel).
Pågår: 1 år 

Rådgivning

Projektet är kostnadsfri rådgivning för unga som vill starta företag i Järva
Finansieras av  Arvsfonden
Pågår: 3 år

CSR-nätverk för företag i Kista ITC

Projektet Hållbart Kista är en plattform för företag verksamma i Kista företagsområde som vill arbetar med socialt ansvar
och lokal samhällsnytta
Finansieras av  Arvsfonden
Pågår: 3 år