Om oss

Vi har funnits i nästa 20 år

Föreningen bildades 2003, syftet var då som nu att visa de boendes egna bild av Järva och informera om vad som händer i Järva. För några år sedan byte namn från Rinkeby TV till  4 inclusion ideell förening.

Breda versamheten
Vi ändrade mamnet främst för att breda oss geografiskt representera hela Järva dvs båda stadsdelar (Rinkeby – Kista och Spånga Tensta). 

Den andra anlednigen var att vi ville arbeta med andra verksamheter än bara film. Vår ambition att skapa verksamheter som är attarktiva för de bående i Järva, både unga som vuxna.

Företagsnätverk (CSR i Järva)
Vi vill även samverka med näringslivet i Järva, främst företagen i Kista. För denna ändamå har vi bildat nätverket Hållbart Kista. Där vi välkomanar företag som vill egagera lokalt och socialt. Läs mer om Hållbart Kista. 

Syfte
4 inclusions syfte är utforma strategier och metoder för att främja social inkludering och integration främst i Järva området och i Stockholm som helhet. Organisationen har sedan starten samarbetat med lokala aktörer inom föreningslivet, stadsdelar, skolor och näringsliv.
Vi vill bryta och förebygga utanförskap för de som lever i utanförskap eller riskerar att exkluderas i det svenska samhället.

Vår roll

– öka medvetenhet om människors lika värde utifrån de  mänskliga rättigheterna
– utveckla och pröva effektiva och kreativa metoder för social   inkludering
– ömsesidig erfarenhet och kunskapsutbyte mellan olika föreningar och grupperingar (etnicitet, kön, ålder, funktionsnedsättning med flera)
– utveckla, stödja och sprida kunskap genom seminarier, studiecirklar   och studiebesök.
– stärka den enskildes möjlighet att ta ansvar i samhället, empowerment
– Initiera studier för ökad kunskap om social inkludering

Tillsammans kan vi göra skillnad
Bli också du en del av denna kraft, bli en del av 4 inclusion ideell förening.
Vi har många verksamhetsområden och vi är säkra på att det finns något för dig med!
Vi välkomnar förstås alla som har nya verksamhetsidéer och vill utveckla dem tillsammans med oss.

Våra lokaler 
Vi har våra lokaler mitt Kistas företagsområde, på Kronborgsgränd 23, 2 trappor.