Arbetsträna på Kista Syatelje

Hos oss på Kista syatelje kan du utifrån din egen förmåga, i din egen takt och med stöd av handledare prova på att arbete i ateljén och samtidigt få språkträning, fantastiska kollegor och meningsfulla arbetsuppgifter.

Individuellt handlingsplan  

Tillsammans med erfarna handledare får du, utifrån en individuell handlingsplan, arbeta med de olika uppgifterna som ingår på Kista Syatelje. Vi arbetar aktivt med friskvård och kompetensutveckling.

Vi erbjuder förstärkt arbetsträning,  stöd till personligt biträde, arbetsträning med handledning och arbetsprövning för personer som:

 • Är intresserade av att arbeta med sömnad.

 • Varit borta från arbetsmarknaden en tid.

 • Är nyanlända och behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • Behöver stärka sina kunskaper i svenska språket.

Mål och plan  

Kista syatelje får du möjlighet att:

 • Kartlägga din kompetens genom vår arbetsträningsmodell samt KUB-modellen som verkar för att lyfta fram och synliggöra individens kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen.

 • Anpassa arbetsträningens tider till SFI.

 • Stärka dina kunskaper i det svenska språket.

 • Få kunskap och erfarenhet av svenska arbetsmarknaden och samhällslivet.

 • Prova på arbetsuppgifter som kundbemötande, skyltning, tvätt/stryk och sortering av kläder, arbete i ateljé med remake och sömnad, informationshantering och marknadsföring, administration och dokumentation, blogg, hemsida och affärsutveckling.

 • Genom arbetsmöten varje vecka få erfarenhet av mötesteknik, inflytande och möjlighet att vara delaktig.

 • Speciellt riktade aktiviteter för språkträning.

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Johanna Friberg
Mail: Zorana Glazovic
Telefon: 0728 47 06 59

Produktblad

Vi hjälper dig att utvecklas 

Under arbets­träningen får pröva och utveckla din arbetsförmåga på olika sätt. Du får delta i det dagliga arbetet, du får en mentor som hjälper dig, och du får delta i beslut som tas på arbetsplatsen. Under arbets­träningen kommer det att finnas möjlighet till både kompetens­utveckling och språkträning. Vi upp­muntrar också till friskvård som en del av din arbets­träning.

Välkommen!


1. Studiebesök

Vi börjar med ett förut­sättnings­­löst studie­besök. Du får information om arbets­platsen och de olika arbets­uppgifterna. Vill du gå vidare tar du/vi kontakt med hand­­läggare på till exempel Arbets­förmedlingen för att boka in ett nytt möte.

2. Introduktion

Efter mötet bestämmer du om du vill arbets­träna hos oss. Vill du det så är det första steget en introduktion. Du får träffa dina nya med­arbetare och bekanta dig djupare med de arbets­uppgifter och rutiner som gäller på arbets­platsen.

3. Individuell arbetsplan

När du väl börjat din arbetsträning kommer du, tillsammans med en handledare på arbetsplatsen, att göra upp en individuell handlingsplan. I planen sätter ni upp dina del­mål, mål och behov under arbetsträningen. Du kommer också att ha uppföljnings­samtal under din tid hos oss. Mot slutet av din arbets­träning kommer du, om du vill, få hjälp och stöd att skriva ett CV. Avslutningsvis kommer du att ha ett utvärderings- och avslutnings­samtal samt få ett intyg på dina kompetenser.

4. Vidare!

Vi hoppas att du går vidare mot arbete eller studier med en stärkt självkänsla och en ökad arbetsförmåga!

Vill du veta mer 

Hör gärna av dig till oss på Kista Syatelje, du kan ringa, maila eller kom på besök så bjuder vi på fika.

Besök Kista Syatelje

Färögatan 2, 8 trappor, Kista

Ring oss

0728-47 06 59

Maila oss

zorana@4inclusion.se