0708-47 06 59 info@4inclusion.se

Om oss

4 inclusions syfte är utforma strategier och metoder för att främja social inkludering och integration främst i Järva området och i Stockholm som helhet. Organisationen har varit verksam sedan 2003 och har samarbete med lokala aktörer inom föreningslivet, stadsdelar, skolor och näringsliv. Vi har våra lokaler i Kistas företagsområde bredvid Kista Gallerian. 4 Inclusion ska arbeta med att bryta och förebygga utanförskap för de som lever i utanförskap eller riskerar att exkluderas i det svenska samhället.

Alla föreningar bygger på sina medlemmars engagemang. 4inclusion är en av platserna som på allvar vill ta Järva till nya höjder och visa på den kraft, kreativitet och mänsklighet som finns i förorten. Vår värdegrund bygger på FN´s stadgar för de mänskliga rättigheterna.

Detta ska uppnås genom att skapa samverkan och samarbete med andra föreningar och företag liksom olika grupperingar.

4 inclusion ska bland annat:

– öka medvetenhet om människors lika värde utifrån de mänskliga rättigheterna
– utveckla och pröva effektiva och kreativa metoder för social inkludering
– ömsesidig erfarenhet och kunskapsutbyte mellan olika föreningar och 
   grupperingar (etnicitet, kön, ålder, funktionsnedsättning med flera)
– utveckla, stödja och sprida kunskap genom seminarier, studiecirklar och studiebesök.
– stärka den enskildes möjlighet att ta ansvar i samhället, empowerment
– Initiera studier för ökad kunskap om social inkludering

Tillsammans kan vi göra en skillnad. Bli också du en del av denna kraft, bli en del av 4 inclusion ideell förening, vi har många verksamhetsområden och vi är säkra på att det finns något för dig med! Vi välkomnar förstås alla som har nya verksamhetsidéer och vill utveckla dem tillsammans med oss.

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!