4 inclusion

4 inclusion ideell förening arbetar med att bryta
och förebygga
utanförskap för de som lever i utanförskap
eller
riskerar att exkluderas i det svenska samhället.

Vad är
4 inclusion

Alla föreningar bygger på sina medlemmars engagemang.
4 inclusion är en av platserna som på allvar vill ta Järva till nya höjder och visa på den kraft, kreativitet och mänsklighet som finns i förorten. Vår värdegrund bygger på FN´s stadgar för de mänskliga rättigheterna.

Detta ska uppnås genom att bl a skapa samverkan och samarbete med andra organisationer, offentlig sektor och företag i Järva.

4 inclusion ska bland annat:

– öka medvetenhet om människors lika värde utifrån de mänskliga rättigheterna
– utveckla och pröva effektiva och kreativa metoder för social   inkludering
– ömsesidig erfarenhet och kunskapsutbyte mellan olika föreningar och grupperingar (etnicitet, kön, ålder, funktionsnedsättning med flera)
– utveckla, stödja och sprida kunskap genom seminarier, studiecirklar   och studiebesök.
– stärka den enskildes möjlighet att ta ansvar i samhället, empowerment
– Initiera studier för ökad kunskap om social inkludering

Våra verksamheter

4 inclusion Sömnad

Här kan du lära dig hur man syr och lagar kläder. Det är viktigt att återvinna kläder och andra saker. Vi gör även väskor och andra saker av återvunnen material.

 

4 inclusion HUB

The Hub Järva kan hjälpa dig med att hitta arbete, studievägledning, eller någon att bolla projektidéer med, detta samarbete med lokala företag Kista.

4 inclusion Media

Ortens egna mediakanal, för alla som vill göra sin röst hörd .
Järva TV är en plats för de som bor i Järva att ge sin bild av orten med hjälp av video, foto eller pod.

Missa inte vår nya verksamhet
4 inclusion hub

På hubben får du hjälp med:
– starta förening
– starta företag
– utveckla projektidéer

Vill du synas/höras?

Då kanske 4 inclusions media verksamheten passar dig!

Vill du göra reportage, film, lära dig redigera eller starta en pod då har du kommit rätt.
Går du och tänker på en idé som du vill förverkliga?  det kan handla om en idé till reportage eller en idé för för en pod, hör av dig till oss!